ซิ่นป้อง

หมวดหมู่: นานาสาระ

 

ซิ่นป้อง
มีความงดงามแบบมาตรฐาน คือสวยหวาน โครงสร้างโดดเด่นของซิ่นประเภทนี้
คือการวางช่องไฟแนวนอน มีระยะสม่ำเสมอกันตลอดทั้งผืน
อาจมีการทอลายมุกสลับบ้าง แต่เมื่อมองโดยรวมจะเห็นความเป็นระเบียบ
ของช่องไฟ ซึ่งดูเป็นความสวยงามที่มีแบบแผน

14 มกราคม 2561

ผู้ชม 2210 ครั้ง

Engine by shopup.com